با خرید از کارخانه و حذف واسطه از کیفیت بیشتر و هزینه کمتر بهره مند شوید

ارسال به سراسر ایران

تحویل درب به منزل

کیفیت مناسب

محصولات تولید کارخانه

از کارخانه تا خانه

محصولات تولید کارخانه

انتخاب پارچه و رنگ

تنوع در انتخاب رنگ پارچه

شعبه 1 : شیراز خیابان وصال شمالی روبروی کوچه 7             07132303974

شعبه 2 : شیراز خیابان وصال شمالی نبش کوچه 3 (الاچیق)     07132332848

شعبه 3 :بلوار عدالت خیابان همایون نبش کوچه 6                 07138240587 

شغبه4 :شهرک صنعتی دستغیب خیابان بلوط                       09019174899 

شعبه 5 :شهرک صنعتی دستغیب خیابان نارون                    09362541204